Jag skrev den här texten och delade den på min Facebook-sida i slutet av mars i år.

Världen, som vi känner till den, är i gungning och vare sig vi har följt med i alla rapporteringar och analyser som sköljs över oss eller inte, så är vi alla på olika plan medvetna om den nuvarande situationen.

Jag bestämde mig för att titta lite närmare på den information som flyger runt omkring oss och det här är (förenklat) vad jag såg och vad jag fick kunskap om. Kom ihåg att den här informationen är nertagen och filtrerad genom mina energifilter och min medvetandekapacitet och att du som läser den här texten har en skyldighet gentemot dig själv att känna in om det som jag delar här och nu är rätt för dig eller inte.

∞∞∞∞∞

Det finns två läger med två helt olika intentioner bakom det som nu synliggjorts och sker.

När jag såg närmare på det första lägret, det ursprungliga, fick jag nytta av min djur- och naturkommunikationsförmåga. Det ursprungliga viruset och Moder Jord trädde fram och förmedlade att intentionen bakom deras arbete enbart handlade om balans samt om att ge mänskligheten möjligheten att vakna upp på ett massivt kollektivt plan. Det visades hur vi har blivit givna ett tillfälle att höja vår energifrekvens och gå vidare in i nästa skede av vår utveckling. Det tydliggjordes hur vi har blivit givna ett val och att det här valet har getts till oss med kärlek. Inte någonstans fanns det den minsta antydan till önskan om att sprida rädsla, obalans eller negativitet och det var viktigt att jag tydligt lyfte fram även just det budskapet när jag skulle dela vidare informationen som getts till mig. Istället fanns det en stor och innerlig önskan om att vi skulle ta emot vad som har visats för oss och att vi skulle välja vägen för kärlek och balans.

Det andra lägret kommer jag inte att beskriva desto närmare och det helt enkelt eftersom att det är bäst så. Men kort och gott så är deras intention långt ifrån ren och de har kapat något som ursprungligen var menat som en möjlighet och förvrängt det till något som närmast kan jämföras med missbruk och förminskning.

Vi står nu, med andra ord, inför en utmaning eller inför en möjlighet. Eller kanske inför båda alternativen. Det är nämligen upp till oss vad vi väljer och hur vi väljer att agera. Väljer vi att gå in på vägen för kärlek och balans eller på vägen för rädsla och obalans? Tänker vi enbart på oss själva och vad vi tror att vi har rätt till och behöver eller tänker vi på oss själva OCH på våra medvarelser och på vårt gemensamma hem? Väljer vi att sprida kärlek och balans? Eller väljer vi det motsatta? Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi getts och samtidigt haft resurser på det kollektiva hela att ta ett så stort energihöjande kliv som nu. Vi kan verkligen kombinera hjärta med huvud på ett helt nytt sätt om vi väljer att göra så. Vi kan öppna våra hjärtan gentemot oss själva och mot vår omvärld. Vi har alla ett ansvar som inte får gömmas eller glömmas bort. Det här är ett val som vi inte får vika undan.

Sist och slutligen, låt örnen inspirera oss. Varför? Jo, för att vi behöver kombinera och hitta balans i vårt luft- och jordelement. Titta på örnen och försök att se förmågorna och egenskaperna som örnen har. Vad kommer till dig? Det som kommer till dig är det som är viktigt för just DIG.

Sortera även dina energier, håll dig hos dig och allt annat utanför ditt energimässiga och fysiska system.

Med värme, kärlek och balans
Susanne Broända
IVAR energy

P.S. För dig som är insatt i elementen och i energi och medvetande kan den här texten läsas på fler än ett sätt.

(Foto Unsplash)

* Tillägg angående det andra lägret. Det är mycket viktigt att vara medveten om balansen i att ” know what you’re up against” och att inte ge energi till sånt som det är bäst att inte ge energi till… Men eftersom några av er vill veta mera så skriver jag alldeles kort om saken.

Det som har kapats är möjligheten som det första lägret ursprungligen öppnat upp för. Alltså möjligheten till att gå in i ett nytt och ”högre” skede i mänsklighetens utveckling. Men det här betyder verkligen inte att det första lägrets arbete skulle vara förlorat. Vi har valet och förmågan att gå in på vägen som leder till större balans och kärlek. Gör vi det så kommer även Moder Jord att ha möjlighet att återhämta sig, och det kommer hon att göra mycket snabbare än vad vi kan tro.

Intentionen hos det andra lägret är i grund och botten önskan om att skapa och sprida obalans och rädsla. Men det knepiga är att det finns olika dimensioner och grupper inom det andra lägret och en del grupper är helt ovetande om såväl de andra grupperna som om dimensionerna. Därför kan intentionerna i de olika grupperna kasta och några av grupperna tror sig arbeta för att skapa balans, vilket de i själva verket inte gör.

Pin It on Pinterest