Transformation. Synlighet. Närvaro. Glädje. Och att landa i vem man är.

Stora ord som bär på betydelsefulla egenskaper. Ord som vi alla under vårt liv åtminstone någon gång och i någon form möter på och behöver stanna upp och fundera över. Har du gjort det redan och om du har gjort det, behöver du kanske fundera över de här sakerna igen?

Livet är konstant på så sätt att det alltid finns och är men livet är inte oföränderligt. Energin och kraften i livet är alltid i rörelse och det betyder också att det alltid kommer att komma olika tillfällen och möjligheter på vår väg som kan föra oss ännu närmare vårt ”sanna” jag och därmed också vår ”sanna” omvärld.

Om det är något som jag har lärt mig så är det att det som många människor kanske ser som obalanser/misslyckanden/förluster ofta faktiskt kan vara det motsatta. En obalans kan vara ditt mest värdefulla steg på väg mot balans. Och när du inser det kommer du att märka att en kraft inom dig frigörs och du kommer att känna dig fri. Fri att bli och vara den som du egentligen alltid har varit. Fri att möta dig själv och landa i vem du är.

Från egna erfarenheter har det för mig blivit tydligt att t.ex sjukdom och död är detsamma som Liv. En tanke som jag vet att kan kännas provocerande för en del av er. Speciellt inom den andliga och alternativa världen ses sjukdom ofta som en obalans, som beroende på tolkning och infallsvinkel har sitt ursprung i känslomässiga eller psykiska orsaker, inte tillräckligt stark tro, fel synsätt eller t.om dålig karma. Och död (som resultat av sjukdom) kan ses som ett ”misslyckande”.

Jag kan ärligt och starkt säga att det är inte min erfarenhet och uppfattning och egentligen behöver just det här ämnet mycket mera utrymme än några rader i ett inlägg men jag vill ändå lyfta upp det. Samtidigt är jag medveten om att det finns en risk för att det som jag skriver kan missförstås men jag ber dig att läsa med öppet sinne. Det att vi möter en sjukdom kan vara en förklädd gåva som i slutändan ger oss chansen att landa i oss själva och i vår värld på ett mycket djupare plan, att möta en sjukdom kan leda till mera inre och yttre balans. Och döden, den kan vara hjärtskärande, sorglig och transformerande. Men den är INTE ett misslyckande. Döden är en av Livets dörrar och den leder till nya resor och möjligheter. Döden är en början på något nytt, inte ett slut.

Så.

Transformation. Synlighet. Närvaro. Glädje. Och att landa i vem man är. Fundera över de orden och vad de betyder för dig.

Jag, lika som du, fortsätter på min inre och yttre resa. Och jag vill tipsa dig om att verkligen ta till dig de där orden, känna på dem och se vad de innebär för dig. Vad kan vara din katalysator i just detta nu för att du ska hitta ännu närmare eller t.o.m fullständigt landa i din transformation, synlighet, närvaro och/eller glädje.

Vem är du?

(Jag vill ännu säga tack till Fia Martin och HairHouse för det otroligt fina färgningsarbetet. Mitt hår var min katalysator denna gång 😉😍🦋🌈🦄✨)

Pin It on Pinterest