Den här texten är från 2015 men den tåls att delas igen.

Om du är en andlig, spirituell person är du säkert insatt i eller åtminstone intresserad av energi. Energi och energier i olika form har länge intresserat mänskligheten och ämnet fortsätter att intressera oss. Under en tid har vi blickat utåt och försökt avläsa energin som finns runt omkring oss men också energi som varit mera avlägsen. 

Nu, tack vare den energimässiga utvecklingen och tack vare genuint arbete från olika individer, har vi idag möjlighet att komma i tydlig kontakt med vår personliga energi. De som har valt den här möjligheten får på ett sätt tillgång till en språngbräda som kan hjälpa dem att snabbt komma i kontakt med vem de är på alla plan. När det här sker, när fler och fler blir den som de egentligen alltid har varit och de får tag i sin egen kraft och i sin egen vilja, då hjälper de också till att höja frekvensen i det stora hela.

När vi lever vår livsuppgift och vi är ärliga och sanna i våra liv då sker något otroligt, det uppstår en vibration i energin. Vår energi, kropp och ande, börjar arbeta och den vibration som uppstår kan göra mycket. Det är egentligen väldigt logiskt, ett stillastående objekt kan alstra och lagra energi, ett stillastående objekt kan vara enormt kraftfullt i sig men om det här objektet övergår från att vara passivt/stillastående till att vara i rörelse, då väcker objektet energi runt omkring sig på ett märkbart sätt. Då blir det en kraft som det är svårt att inte lägga märke till och både objektet och kraften som uppstår hjälper till att väcka sin omgivning. Kom ihåg talesättet ringar påvattnet…

Tänk dig att du har ett föremål i din hand, ett vackert föremål som du blir glad av. Ditt hjärta värms av föremålets skönhet och du kanske t.o.m. förundras över hur något så vackert kan existera. Men du vet inte vad du ska göra av det, var ska du ha det, hur du ska använda det och kan du ens använda det… Tills du kommer på att du t.ex. kan använda det som ett smycke, kanske ett halsband? Nu är det inte längre bara du som får njuta av det vackra utan också alla som du träffar får känna värmen i hjärtat som det har föremålet väcker.

Likadant är det när det kommer till din energi. Din energi är vacker och du är din energi. Du väljer själv hur du vill arbeta med och använda dig av din energi. Om du väljer att åtminstone till en viss del arbeta med din energi då kan du skapa ringar på vattnet. Du har en möjlighet att sprida din värme och din kärlek vidare och hjälpa till att skapa något gott, något konstruktivt.

Så lär dig inte bara att känna din energi utan lär dig också att känna din frekvens. Jämför dig inte med andra och ge inte din kraft till någon annan. Någon annans ord eller åsikt ligger inte på den egna frekvensen. Lägg inte för stor tilltro till någon annan, det kan rubba balansen i din frekvens.

Du kan växa och utvecklas.

Pin It on Pinterest